(1929 - 2004)

Manuel María

A Primavera de Venus
 Poesía
 1993
 Edicións Espiral Maior