(1929 - 2004)

Manuel María

Sonetos ao Val de Quiroga
 Poesía
 1988
 Concello de Quiroga. Limiar de Xosé Estévez. Portada e ilustracións de Teixelo