(1929 - 2004)

Manuel María

Panxoliñas
 Poesía
 1992
 A. C. Xermolos de Guitiriz. Limiar de Alfonso Blanco Torrado, ilustrado con fotografías de Héctor e Mariam