(1929 - 2004)

Manuel María

O xornaleiro e sete testimuñas máis
 Narrativa (Relatos)
 1971
 Ediciones Galicia, Centro Galego de Bos Aires, Bos Aires. Ilustracións de Antonio Abreu Santos, Premio Narrativa Centro Galego de Bos Aires en 1969