(1929 - 2004)

Manuel María

A lúa vai encoberta
 Teatro
 1992
 Diario 16 Galicia. Biblioteca de Autores Galegos
 Diario 16
 Vigo

 Teatro documento
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 media
 Escenario sobrio. Pequena cidade ou vila. Ext. Fraga. Feira. Int. Cuarto vello. Tribuna. Apartamento. Restaurante
 6 feminina/s e 19 masculina/s
 Visión da sociedade galega desde a Guerra Civil até os anos setenta, centrada nos movementos políticos e sociais