(1929 - 2004)

Manuel María

Aldraxe contra a xistra
 Poesía
 1973
 Roi Xordo