José Manuel
Ledo Santiso

Entrevistas:
Lugar de gravación: MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo) (Vigo)
Ano de gravación: 2016
Lugar de gravación: MARCO (Museo de Arte Contemporánea) (Vigo)
Ano de gravación: 2022
Lugar de gravación: MARCO (Museo de Arte Contemporánea) (Vigo)
Ano de gravación: 2022
O autor le outros autores/as:
(Méndez Ferrín, Xosé Luís)
Lugar de gravación: MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo) (Vigo)
Ano de gravación: 2016
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo) (Vigo)
Ano de gravación: 2016
Actividades da AELG: