Helena
Villar

Entrevistas:
Lugar de gravación: Museo do Pobo Galego (Compostela)
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2014
A autora le outros autores/as:
Lugar de gravación: Museo do Pobo Galego (Compostela)
Ano de gravación: 2009
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: Museo do Pobo Galego (Compostela)
Ano de gravación: 2009
Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Peirao de Sete Fogas (Rianxo)
Ano de gravación: 2016
Lugar de gravación: Escola da I República - Cuartel vello (Rianxo)
Ano de gravación: 2016
Lugar de gravación: Biblioteca Pública Ánxel Casal (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2021
Lugar de gravación: Peirao de Sete Fogas (Rianxo)
Ano de gravación: 2016
Lugar de gravación: Peirao de Sete Fogas (Rianxo)
Ano de gravación: 2016