Helena
Villar

Viaxe e fin de don Frontán, de Rafael Dieste (tradución)
 Teatro (Tradución)
 1982
 Ediciós do Castro
 Rábade Paredes, Xesús
 Ediciós do Castro
 Sada (A Coruña)

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 media
 Ext. Camiño. Int. Sala. Ext. Portas. Igrexa. Ext. Soportais. Pousada. Ext. Caseta de guiñol. Campo da romaría.
 10 feminina/s e 20 masculina/s
 Don Frontán, señor feudal, vive os seus últimos días atormentado pola morte do pai.