Helena
Villar

Símbolos de Galicia. A bandeira, o escudo e o himno
 Divulgación
 1979
 Ensaio. Premio Patronato Rosalía de Castro para Mestres e Pedagogos en 1979. Patronato Rosalía de Castro
 Rábade Paredes, Xesús