Helena
Villar

Lección conmemorativa sobre Rosalía
 Ensaio
 1980
 Patronato Rosalía de Castro
 Rábade Paredes, Xesús