Francisco A.
Vidal

As aforas do soño
 Antoloxía
 2005
 Casa da Gramática, IES Virxe do Mar. Poemas e narracións