Diana
Varela Puñal

Xulio L. Valcárcel. Na patria dos días
 Libro homenaxe
 xaneiro de 2019
 Edicións Espiral Maior