Carmen
Mejía Ruiz

Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e outros pobos da Península
 Ensaio (Libros de actas)
 xullo de 2008
 Ediciós do Castro. Asociación Internacional de Estudos Galegos. Universitat de Barcelona. Recolle os contidos presentados ao Congreso Internacional de Estudos Galegos (2003. Barcelona).