(1941 - 2002)

Carlos
Casares

Para ler a Vicente Risco
 Ensaio
 xullo de 1997
 Editorial Galaxia
 Lezcano, Arturo