Camilo
Franco

CPI Armando Cotarelo Valledor-Boimorto (A Coruña)
4º ESO
Do 26 de marzo de 2007 ao 29 de marzo de 2007