Centro de Documentación da AELG
Obradoiro de Creación Literaria no ensino
Centro: CPI Armando Cotarelo Valledor-Boimorto (A Coruña)
Cursos: 4º ESO (17 alumnos/as)
Data: Do 26 de marzo de 2007 ao 29 de marzo de 2007