Camilo
Franco

Autoría: Camilo Franco e Anna R. Figueiredo
Nivel educativo: Secundaria, Bacharelato