Camilo
Franco

Feísmo? Destruír un país. A fin do territorio humanizado: un novo intracolonialismo
 Ensaio
 outubro de 2006
 Difusora de Letras, Artes e Ideas