Camilo
Franco

Vicente Risco. O mestre sempre vivo
 Libro homenaxe
 outubro de 2003
 La Voz de Galicia/Fundación Vicente Risco