Blanca-Ana
Roig

Reflexos das dúas guerras mundiais na LIX
 Ensaio
 outubro de 2016
 Edicións Xerais de Galicia/Red Temática LIJMI/CRPIH