Baldo
Ramos

Individuais
Teo (2019)
Colectivas
Fundación Luís Seoane. A Coruña (2020)
Vigo (2020)
Celanova (2020)
Pontevedra (2019)
A Coruña (2019)
A Coruña (2019)
A Coruña (2019)
Casa dos Poetas. Celanova (2019)
Casa dos Poetas. Celanova (2019)
Ramirás (2018)
Vigo (2018)
Casa dos Poetas. Celanova (2018)
Lugo (2015)
Santiago de Compostela (2015)
Galería Sargadelos. Ferrol (2006)