(1914 - 2012)

Avelino
Pousa Antelo

Un futuro para a lingua
 Ensaio (Lingua)
 2002
 Xunta de Galicia