Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Estudos Galego-Brasileiros 3. Língua, Literatura, Identidade
 Ensaio
 2009
 Universidade da Coruña e Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Edición de Laura Tato e Maria do Amparo Tavares Maleval