Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Entrevistas:
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2014
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes da Coruña. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (A Coruña)
Ano de gravación: 2022
O autor le outros autores/as:
(Dieste, Rafael)
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: Facultade de Filoloxía (A Coruña)
Ano de gravación: 2006
Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Auditorio do Centro Cultural Vello Cárcere (Lugo)
Ano de gravación: 2018
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2021