Xosé Ramón
Freixeiro Mato

O Condado de Lemos na Idade Media
 Divulgación (Historia)
 2008
 Xunta de Galicia. Coordinado por Anselmo López Carreira