Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Literatura Galega: Séculos Escuros e Rexurdimento
 Edición crítica (Didáctica)
 marzo de 1988
 A Coruña: Vía Láctea