Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Reflexións sobre o galego a propósito da reforma normativa
 Xornalismo (Colección de artigos)
 2004
 A Nosa Terra