Xosé Ramón
Freixeiro Mato

O galego, unha lingua extensa e útil
 Ensaio (Lingua)
 2002
 Edición dixital