Xosé Ramón
Freixeiro Mato

O galego e as linguas europeas
 Xornalismo (Lingua)
 2004
 Compilación de artigos publicados en A Nosa Terra e La Voz de Galicia entre Febreiro de 2002 e Marzo de 2004. Edición dixital