Xosé María
Álvarez Cáccamo

Colectivas
Fundación Caixa Galicia. Vigo (2009)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Teatro Rosalía de Castro. A Coruña (1995)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Palma de Mallorca. Illes Balears (1990)
Sede da Real Academia Galega. A Coruña (1987)