Xosé María
Álvarez Cáccamo

Campamento Xuvenil Penedos de Xacinto-Entrimo (Ourense)
1º ESO, 2º ESO
Do 10 de agosto de 2006 ao 10 de agosto de 2006