Xosé Manuel
Beiras

Isaac Díaz Pardo. Creación e compromiso coa Galicia do século XX
 Libro homenaxe
 2006
 Deputación Provincial da Coruña