Xosé Manuel
Beiras

15-M: O pobo indignado
 Ensaio (Política)
 2011
 Edicións Laiovento