Xosé Luís
Méndez Ferrín

Clásicos e modernos. Álvaro Cunqueiro, Manuel Antonio e Celso Emilio Ferreiro
 Ensaio
 febreiro de 2014
 Universidade da Coruña