Xosé Luís
Méndez Ferrín

X. L. Méndez Ferrín
 Conversas
 1989
 Sotelo Blanco Edicións. Con Xosé M. Salgado e Xoán Manuel Casado