Xosé Luís
Méndez Ferrín

Co son honrado das antigas falas
 Narrativa
 xuño de 2001
 Fundación Otero Pedrayo