Xosé Luís
Méndez Ferrín

Voz e Voto
 Narrativa
 1991
 Fundación Curros Enríquez