Xosé Luís
Méndez Ferrín

Galicia 2020
 Ensaio
 decembro de 2000
 Ir Indo Edicións