Xosé Luís
Méndez Ferrín

Galicia 2020
 Ensaio
 2001
 Ir Indo Edicións