Xosé Luís
Méndez Ferrín

Celanova
 Divulgación (Guía)
 1999
 Ir Indo Edicións
 Reza, Xosé Benito