Xosé Luís
Méndez Ferrín

Elipsis e outras sombras
 Narrativa (Relatos)
 1974
 Editorial Galaxia