Xosé Luís
Méndez Ferrín

Contos
 Narrativa (Relatos)
 1988
 Edicións Xerais