Xosé Luís
Méndez Ferrín

Consultorio dos nomes e dos apelidos galegos
 Divulgación (Dicionario)
 outubro de 2007
 Edicións Xerais