Xosé Luís
Méndez Ferrín

Celso Emilio Ferreiro: Unha fotobiografía
 Biografía
 setembro de 1989
 Edicións Xerais
 Araguas, VicenteFonte, RamiroTarrío, Anxo