Xosé Luís
Méndez Ferrín

Contra Maquieiro
 Poesía
 decembro de 2005
 Edicións Xerais. Premio Losada Diéguez de Creación Literaria 2006