Xosé Luís
Méndez Ferrín

A poesía medieval galega vista desde os relanzos derradeiros do século XX
 Ensaio
 2000
 Real Academia Galega