Xosé Luís
Méndez Ferrín

Un escritor nos xornais: artigos periodísticos
 Xornalismo
 2001
 Universidade de Santiago de Compostela