Xosé Luís
Méndez Ferrín

Unha ducia de galegos
 Conversas
 agosto de 1976
 Editorial Galaxia. Segunda edición en 2017