Xosé Luís
Méndez Ferrín

Quén é esa que sobe a encosta de Cortiña Grande...
 Poesía
 2002
 Edición dixital