Xosé Luís
Méndez Ferrín

O fin dun canto
 Poesía
 1982
 Ediciones Nós